Over Frank Zweegers

Frank Zweegers is de oprichter van ZBG, een holding maatschappij gericht op ontwikkeling van – en investeringen in – vastgoed, landbouw en technologie. Frank werd geboren in het zuiden van Nederland, in een familie van ondernemers: allemaal met een uitgebreide staat van dienst in de landbouwindustrie.  

Lees verder

Na de middelbare school begon Frank zich te interesseren voor investeren. Niet gehinderd door geldende conventies of andere vooroordelen uit de industrie, heeft Frank zich vanaf zijn eerste investering altijd primair gericht op het investeren in mensen. Hij gelooft in het stimuleren van de ondernemersgeest in de leidinggevenden van de bedrijven in zijn portfolio. Ook gelooft hij in investeren in ondernemingen die – zowel op financieel als materieel vlak – duurzame waarde op lange termijn creëren.

Vanwege zijn innovatieve aanpak, is het portfolio van ZBG over de laatste jaren sterk veranderd. Recentelijk is het portfolio van Frank samengevoegd en geclusterd op drie zakelijke vlakken: ontwikkeling van – en investering in – vastgoed, landbouw en technologie. Op ieder gebied hebben de bedrijven van ZBG als doel om natuurlijke elementen van de aarde te gebruiken om het leven van mensen te verbeteren.

Piet Zweegers sr., de grootvader van Frank Zweegers, begon zijn eigen bedrijf “PZ” in 1937, waarmee hij dorsmachines en molens produceerde: geavanceerde werktuigen voor die tijd. In navolging van Piet traden zijn zonen, Piet jr., Andre, Tony en Jan, in zijn voetsporen met de uitvinding van de cyclomaaier in 1964. Deze cyclomaaier, een grasmaaier voor de landbouw, is vandaag de dag nog steeds in gebruik. Een voorliefde voor de landbouw en een behoefte om een positieve bijdrage te leveren aan de oogstopbrengst van boeren zit overduidelijk in Franks DNA. Met een groeiende wereldpopulatie, begrijpt Frank Zweegers het belang van het helpen van boeren om hun productiviteit en efficiëntie te optimaliseren. ‘Precision farming’ richt zich op het ontwikkelen van nieuwe technologieën, apparatuur en methoden om die optimalisatie te bewerkstelligen – en is dan ook een belangrijk investeringsgebied van ZBG.

Tegelijkertijd heeft ZBG geïnvesteerd in een innovatief technologisch bedrijf dat onder andere de ontwikkeling en goedkeuring van innovatieve medische apparatuur versnelt. Deze apparatuur helpt patiënten om op een kalmere, snellere en minder pijnvolle manier gediagnosticeerd te worden. Ook verbetert deze apparatuur therapieën die ziektes en andere medische aandoeningen doen genezen.

Frank Zweegers investeert ook in vastgoedontwikkeling. De groei in populariteit van ‘urban living’ in de belangrijkste internationale steden is de voornaamste drijfveer achter zijn vastgoedprojecten. Het doel is om millennials toegang te verschaffen tot een leven in de stad: een groeiende uitdaging gezien het tekort aan kwaliteitswoningen en kantoren in vele markten. Het ontwikkelen van nieuwe, duurzame, vastgoed projecten helpt om dit probleem te verhelpen.

Met het investeren in vastgoed, landbouw en technologie streeft ZBG ernaar een positieve invloed uit te oefenen op de toekomst van deze aarde en de mensen die erop wonen.