Cookie policy

Informatie

Informatie m.b.t. ons cookiebeleid

Cookiestatement

Analytische cookies

Op basis van deze cookies kunnen wij bezoekers herkennen en hun aantal bijhouden, en bekijken hoe bezoekers navigeren wanneer ze onze website gebruiken. Dit helpt ons om de gebruikersnavigatie te verbeteren en ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijker vinden wat ze zoeken. ZBG group gebruikt de via deze cookies verkregen informatie enkel om de prestatie van onze website te verbeteren. Voor deze cookies wordt gebruik gemaakt van Google Analytics; informatie die door Google Analytics wordt verzameld, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Google zal bijvoorbeeld nooit uw volledige IP-adres verwerken en maskeert altijd het laatste deel van uw IP-adres. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Privacybeleid van Google.

Functionele cookies

Functionele of technische cookies zijn cookies die nodig zijn om een website te laten werken. Deze cookies helpen ons om de specifieke functionaliteit op de site mogelijk te maken en zo uw ervaring te verbeteren, bijvoorbeeld door uw keuzes en voorkeuren te onthouden (bijv. gekozen taal) of door meer complexe beslissingen op te slaan; dankzij deze cookies kunt u bijvoorbeeld ook door onze website navigeren en de verschillende functies hiervan gebruiken.

ZBG Group | privacy instellingen

Dit is de ZBG Group Privacy verklaring voor klant-, leverancier data en data van zakelijke partners. Deze Privacyverklaring geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens door ZBG Group B.V., Schimmelt 48, Eindhoven Nederland en/of haar groepsmaatschappijen, hierna genoemd ZBG Group, wij of ons. Met deze Privacyverklaring willen we u vooral informeren. Wij willen graag dat u zich veilig voelt als u onze website bezoekt en doen er alles aan om uw privacy te waarborgen.

Deze Privacyverklaring kan tussentijds worden aangepast. De meest recente Privacyverklaring is op onze website geplaatst. Deze Privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op 4 oktober 2022. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking door ZBG Group van alle persoonsgegevens van onze leveranciers, zakelijke partners, klanten en andere individuen. Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op het verwerken van persoonsgegevens van medewerkers in dienst van ZBG Group.

WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE VOOR UW PERSOONSGEGEVENS? ZBG Group B.V., Schimmelt 48, Eindhoven, Nederland en/of haar groepsmaatschappijen zijn de verwerkingsverantwoordelijken voor alle persoonsgegevens die onder de reikwijdte van deze Privacyverklaring vallen. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? (a) Wanneer u contact hebt met ZBG Group (online of offline) (i) Wat houdt dit doel in? Wanneer u contact met ons opneemt, bijv. via info@zbg.nl, zullen we uw persoonsgegevens gebruiken om een reactie te sturen en uw vraag te beantwoorden. (ii) Op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens voor dit doel? Wij verwerken uw gegevens voor dit doel op basis van ons gerechtvaardigd belang om uw vragen goed te beantwoorden.

(iii) Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor? Hiervoor verwerken wij uw naam, uw contactgegevens, uw correspondentie met ZBG Group over uw vraag en alle andere persoonsgegevens die u met ons hebt gedeeld of die nodig zijn om uw vraag te beantwoorden. (iv) Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens? Tenzij de wet een langere bewaringsperiode oplegt of toestaat, bewaren wij uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de beschreven doelstellingen te bereiken. (b) Naleving van wettelijke verplichtingen en bescherming van gezondheid, veiligheid, beveiliging, bezittingen en belangen van ZBG Group (i) Wat houdt dit doel in? Wij verwerken uw persoonsgegevens ter bescherming van onze medewerkers, leveranciers, zakelijke partners en klanten. Daarom verifiëren wij uw toegangsrechten in verband met toegangscontrole tot onze gebouwen. Wanneer u met ons zaken doet of wilt doen, dan verwerken wij uw persoonsgegevens voor beoordelings- en acceptatiedoeleinden, voor de uitvoering van de overeenkomst of in verband met de overeenkomst, zoals voor audits of juridische processen. We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om te zien of u op een sanctielijst voorkomt of op een andere publieke lijst gepubliceerd door een overheid of een bevoegd orgaan. We verwerken ook persoonsgegevens om bezittingen en belangen van ZBG Group te beschermen.

(ii) Op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens voor dit doel? Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang of waar dat vereist of nodig is (a) krachtens de toepasselijke wet- of regelgeving, waaronder wetten buiten het land waarin u woont (bijvoorbeeld due diligence tegenpartij); (b) in het kader van juridische procedures; (c) om te reageren op verzoeken van autoriteiten of overheidsinstanties, inclusief autoriteiten en overheidsinstanties buiten het land waarin u woont; (d) om onze voorwaarden en andere toepasselijke beleidsopties af te dwingen; (e) om onze activiteiten te beschermen; (f) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en/of die van u en van anderen te beschermen; en (g) om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of onze schade te beperken. (iii) Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor? Hiervoor verwerken wij uw contactgegevens zoals uw adres en email adres, persoonlijke gegevens, zoals uw naam en geboortedatum, betalings- en kredietinformatie, data die voor of tijdens de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ZBG Group gebruikt wordt, uw Kamer van Koophandel nummer, uw BTW nummer of andere vereiste belastinggegevens, gegevens over uw bezoeken aan ZBG Group gebouwen en andere informatie die relevant is voor het vermelde doel. (iv) Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens? Tenzij de wet een langere bewaringsperiode oplegt of toestaat, bewaren wij uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de beschreven doelstellingen te bereiken.

(c) Gebruik van onze website (i) Wat houdt dit doel in? Wanneer u onze website gebruikt, verwerken wij technische informatie om u de functionaliteiten op onze website aan te bieden en om onze website beheerder de website te laten beheren en het functioneren van onze website te verbeteren. ZBG Group gebruikt ook cookies om te zorgen dat uw informatie op onze website snel en eenvoudig kunt vinden. Lees hieronder meer over cookies. (ii) Op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens voor dit doel? Wij verwerken persoonsgegevens voor dit doel op basis van ons gerechtvaardigd belang om een technisch goed werkende website aan te bieden en om het functioneren van onze website te verbeteren. (iii) Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor? Hiervoor verwerken wij de persoonsgegevens die u hebt ingevoerd op onze website of die door de gebruikte functionaliteiten op onze website worden verzameld en de technische informatie van uw toestel, zoals het IP-adres, de gebruikte internetbrowser, de pagina’s die u op onze website hebt bezocht, uw klik- en surfgedrag en de lengte van de sessie. (iv) Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens? Voor dit doel worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende uw bezoek aan de website (sessie). Hierna worden uw persoonsgegeven geaggregeerd en gebruikt voor analyse doeleinden.

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS? Toegang tot uw persoonsgegevens binnen ZBG Group Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld binnen ZBG Group, met aandeelhouders en met gelieerde entiteiten. We delen uw data voor administratieve doelen en zodat we een compleet overzicht kunnen krijgen van uw contact en uw overeenkomsten met de ZBG Group. ZBG Group werknemers mogen werken met persoonsgegevens, maar alleen voor zover dit nodig is in verband met het toepasselijke doel en om hun werkzaamheden uit te kunnen oefenen. Toegang tot uw persoonsgegevens door derde partijen De volgende derde partijen hebben toegang tot uw persoonsgegevens, mits relevant voor het aanbieden van hun producten en diensten aan ZBG Group: banken, verzekeringsmaatschappijen, IT-leveranciers, accountants, forensisch specialisten, advocaten of consultants.

Wanneer derde partijen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, zal ZBG Group de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor zover dit noodzakelijk is. De derde partijen zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het toepasselijke recht. Als uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een partij in een land waarin geen passend beschermingsniveau voor de bescherming van persoonsgegevens is, zal ZBG Group maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens goed worden beveiligd, bijvoorbeeld door met deze partijen de EU-modelcontracten (Standard Contractual Clauses) overeen te komen. In andere gevallen zullen uw persoonsgegevens niet worden gedeeld met derde partijen, tenzij dit wettelijk verplicht is. Gebruik van uw persoonsgegevens door verwerkers Wanneer een derde partij uw persoonsgegevens alleen verwerkt op instructie van ZBG Group, dan is deze partij een verwerker. Wij sluiten een overeenkomst met verwerkers over de verwerking van persoonsgegevens. In deze overeenkomst wordt de verwerker verplicht om de persoonsgegevens alleen te verwerken ten behoeve van de dienstverlening aan ons.

HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD? ZBG Group heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen voor de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw persoonsgegevens. ZBG Group heeft passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen genomen om ze te beschermen tegen onopzettelijk of onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies, beschadiging, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang en alle andere vormen van onrechtmatige verwerking (waaronder ook bijv. niet noodzakelijke verzameling) of verdere verwerking. Voorbeelden zijn IT-beveiligingsbeleid, scholing van personeel en beveiligde servers.

VRAGEN OF VERZOEKEN OM TOEGANG, WIJZIGING EN VERWIJDERING U kunt op ieder moment verzoeken om toegang, wijziging, beperking, overdracht of verwijdering van de data die ZBG Group over u verwerkt, door een email te sturen naar info@zbg.nl. Vermeld in uw verzoek zo duidelijk mogelijk om welke persoonsgegevens het gaat. Voor uw bescherming reageren wij alleen op verzoeken voor de persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan het e-mailadres dat u gebruikte om uw verzoek te versturen, en kunnen wij u vragen uw identiteit aan te tonen vóór we uw verzoek oppakken. Wij zullen proberen uw verzoek zo snel mogelijk te verwerken, en in ieder geval binnen de wettelijk toegestane termijn. Als u denkt dat wij ons niet houden aan de toepasselijk privacyregels, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy toezichthouder. Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met xxxxxx

Cookies Onze website maakt gebruik van functionele cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. Doel van deze functionele cookies is het bijhouden van sessie-informatie. Deze cookies worden direct na het bezoek verwijderd. Daarnaast maakt onze website gebruik van analytische cookies om het gebruik van onze website te kunnen meten en analyseren. Met behulp van deze gegevens kunnen wij onze website verbeteren. Doordat onze website en de cookieregelgeving van tijd tot tijd wijzigen, is ook dit cookie statement aan veranderingen onderhevig. Het verdient daarom aanbeveling dit statement regelmatig te raadplegen.